səhifə_banneri

P-tert-oktilfenol üçün Yapon gömrük kodu nədir?

P-tert-oktilfenolun Çin adı
Çin təxəllüsü oktilfenol;4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;4-(üçüncü oktilfenol);4-tert-oktilfenol;
Buna 4-tert-oktilfenol deyilir
4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol;p-tert-oktilfenol;4 – (1,1,3,3 – TetraMetilbutil) fenol;t-oktilfenol;4-Tert-Oktilfenol;tert-oktilfenol;
CAS nömrəsi 140-66-9

Yaponiya Gömrük Məcəlləsi (HS-kodu): 290719990
Xülasə: HS: 290719990. Digər monofenollar.Ümumi tarif:.ÜTT tarifi: GSP tarifi:.


Göndərmə vaxtı: 20 fevral 2023-cü il