səhifə_banneri

4-tert-butilfenolun yuxarı axın xammalı və aşağı axın məhsulları hansılardır?

Əsas məlumat:
Çin adı 4-tert-butil fenoldur
Çin təxəllüsü p-tert-butilfenol;4-hidroksi-1-tert-butilbenzol;4-(1,1-dimetil etil)fenol;
Buna 4-tert-butilfenol deyilir
p-tert-Butilfenol;4-tert-Butilfenol;
CAS nömrəsi 98-54-4

Yuxarıdakı xammal
CAS nömrəsi Çin adı
123324-71-0 4-tert-butilfenilbor turşusu
3972-65-4, 4-tert-butil bromobenzol
35779-04-5 4-tert-butilyodobenzol
75-65-0 tert-butanol
108-95-2 fenol

Aşağı məhsul
CAS nömrəsinin adı
98-54-4, 4-tert-butil fenol
106-94-5 propan bromid
75-88-7 xlorotriftoretan
7664-93-9 sulfat turşusu
7697-37-2 azot turşusu


Göndərmə vaxtı: 20 fevral 2023-cü il