səhifə_banneri

P-tert-oktilfenolun əsas istifadəsi və istehsal üsulları

1. P-tert-oktilfenolun əsas istifadəsi
p-tert-oktilfenol neft əlavələri, mürəkkəb, kabel izolyasiya materialları, çap mürəkkəbi, boya, yapışdırıcı, işıq stabilizatoru və digər istehsallarda geniş istifadə olunan oktil fenol formaldehid qatranının sintezi kimi gözəl kimya sənayesinin xammalı və ara məhsuludur. sahələr.Yuyucu vasitə, pestisid emulqatoru, tekstil boyası və digər məhsullarda geniş istifadə olunan qeyri-ion səthi aktiv maddənin sintezi.Sintetik kauçuk köməkçiləri radial şinlərin istehsalı üçün əvəzolunmazdır.

2. P-tert-oktilfenolun istehsal üsulu
Fenol və diizobutenin reaksiya temperaturu 80 ℃, katalizator isə kation mübadilə qatranı idi.Reaksiya məhsulları əsasən p-teroktilfenol olub, məhsuldarlıq 87%-dən çox olub, p-tert-oktilfenol və p-diteroktilfenol da əmələ gəlib, distillə və təmizlənmədən sonra p-teroktilfenolun saflığı 98%-dən çox olub.Xammal diizobutilen izobutilen oliqomerizasiyası yolu ilə əldə edilmişdir.


Göndərmə vaxtı: 20 fevral 2023-cü il